Dialogu 4

d4

Qëllimi i këtij Dialogu ishte të shqyrtonim dhe analizonim pikat kryesore të diskutuara gjatë Dialogut 1,2,3, me qëllim hartimin e një letre për Ligjin 65 mbi Sipërmarrjet Sociale për t’ia paraqitur Kuvendit të Shqipërisë, mundësisht nëpërmjet Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s