DIALOGU 1 fton ndërmarrjet shoqërore që morën pjesë në Forumin për ndërmarrjet shoqërore në vitin 2013 dhe të tjerë në mesin e rrjetit të tyre, që të bëjnë një dialog në lidhje me Ligjin 65 i cili është miratuar vitin e kaluar dhe është gati për t’u aplikuar.

Duke përdorur formatin e laboratorit dhe grupit të punës, qëllimi është të mblidhen përgjigjet e tyre në lidhje me ligjin, një pjesë nga njohuritë e tyre dhe për të kuptuar më mirë motivimin pas punës.

Janë mbledhur një seri përgjigjesh në lidhje me ligjin, me qëllim që të ribëhet diskutimi në Dialogun 2, ndërsa bëhet prezantimi i tyre me Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile.