Gjatë Dialogut 2 u diskutua rreth rezultateve të Dialogut 1, në lidhje me ligjin 65, me koordinatorin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile, së bashku me një propozim për forma të mundshme që afrojnë më tepër me punën e sipërmarrësve socialë, përmes aktiviteteve performuese dhe ekspozitave.